کارگزاری آبان
1399/10/29
09:16
📊#کوثر اطلاعیه 99/10/29 *بيمه کوثر* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 2,016 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 900 درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره...

📊#کوثر


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*بیمه کوثر*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۰۱۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۹۰۰ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0