بورسینه
1399/10/09
12:15
📌تهیه پیش‌نویس دستورالعملی برای ارائه مجوز ارزشیابی از سوی فرابورس ایران حق‌وردی، مدیر نظارت بازار و بازرسی فرابورس: 🔹برای سامان‌دهی به کانال‌های...

📌تهیه پیش‌نویس دستورالعملی برای ارایه مجوز ارزشیابی از سوی فرابورس ایرانحق‌وردی، مدیر نظارت بازار و بازرسی فرابورس:


🔹برای سامان‌دهی به کانال‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم از ظرفیت ارزشیاب استفاده و مجوز ارزشیابی برای افراد صادر شود.


🔹بر اساس «بند ۱۶ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار کشور»، مشاور سرمایه‌گذاری باید شخص حقوقی و نهاد مالی باشد؛ از این رو ارایه مجوز مشاور سرمایه‌گذاری به اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نیست.


🔹بر این اساس ظرفیت ارزشیاب که در قانون بازار به آن اشاره شده است می‌تواند دستمایه این موضوع قرار گیرد.👈🏻برای مطالعه مشروح این گزارش کلیک کنیدانتهای خبر

0
0