نوآوران امین
1400/09/03
13:34
سیمان فارس نو (#سفانو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۲۴.۱۹ درصدی فر...

سیمان فارس نو (#سفانو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۲۴.۱۹ درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۲۵.۱۸ درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با آبان ۱۳۹۹


✅رشد ۵۳.۶۲ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0