همفکران
1401/06/31
12:35
#کدال #افزایش_سرمایه ✅افزایش سرمایه 40 درصدی #دامین از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت. Hamfekran.com @Agahmoshaver

#کدال


#افزایش_سرمایه✅افزایش سرمایه ۴۰ درصدی #دامین از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0