بورس۲۴
1400/12/03
11:00
«قشیر» تا پایان بهمن ۶۲۸میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.

«قشیر» تا پایان بهمن 628میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۶۲۸ میلیارد تومان فروش داشت. که از این مبلغ ۱۹ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۷درصد رشد داشته است.


قشیر
انتهای خبر

0
0