اسمارت بورس
1400/03/04
11:33
سهام ماشالا تا به خط روندهای اصلی نرسند آرام نمیگیرند! موضوع اینجاست که این قیمتها برای فروش جای خوبی نیست برای خرید خوبه البته در بعضی سهام با صبر...

سهام ماشالا تا به خط روندهای اصلی نرسند آرام نمیگیرند!


موضوع اینجاست که این قیمتها برای فروش جای خوبی نیست برای خرید خوبه البته در بعضی سهام با صبر..


گرچه صبر با وجود همه تفاسیر خیلی وقتها رمز پیروزی در بورسه!انتهای خبر

0
0