بانی فام
1399/10/06
16:11
#سامان احتمال 4% سود و صعود قیمت تا محدوده 13599 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط...

#سامان


احتمال ۴٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۱۳۵۹۹ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0