اسمارت بورس
1399/10/28
11:05
🟣 #فباهنر بروزرسانی 🔹سهم در یک کانال صعودی در حال نوسان می باشد که به در حال حاضر به کف کانال رسیده است. مسیر احتمالی سهم در نمودار مشخص شده است. ♓️

🟣 #فباهنر بروزرسانی🔹سهم در یک کانال صعودی در حال نوسان می باشد که به در حال حاضر به کف کانال رسیده است. مسیر احتمالی سهم در نمودار مشخص شده است.♓️انتهای خبر

0
0