تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/28
17:24
#وجامی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شرکت سرمایه گذاری جامی 🔹 درصد افزایش سرمایه: 58% 🔹 محل تامین افزایش سرمایه:...

#وجامی


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شرکت سرمایه گذاری جامی🔹 درصد افزایش سرمایه: ۵۸٪🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته : ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال


@CMA_investmentدانلود
انتهای خبر

0
0