پارسیس تحلیل
1399/08/11
19:16
#ماهانه #های_وب گزارش ماهانه های وب نشان میدهد که در مهر 1399 موفق به کسب درآمد 156 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 10 درصدی داشته...

#ماهانه #های_وبگزارش ماهانه های وب نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۱۵۶ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۰ درصدی داشته است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۹۵۸ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0