کامودیتی Commodities
1399/09/03
23:07
#کرونا #اقتصاد_کلان جهت اطلاع اعضای محترم، بدهی کشورها با روندی شتابان رو به رشد است و در بازه 2016/2020 بیش از 52$+ تریلیون دلار رشد دارد که نسبت ...

#کرونا #اقتصاد_کلان


جهت اطلاع اعضای محترم، بدهی کشورها با روندی شتابان رو به رشد است و در بازه ۲۰۱۶/۲۰۲۰ بیش از ۵۲$+ تریلیون دلار رشد دارد که نسبت به دوره ۲۰۱۲/۲۰۱۶ = ۶+ تریلیون دلار ... رقم قابل توجهی است۱۲$+ تریلیون دلار از این بدهی مربوط به #کرونا است که هزینه شده و انتظار نمیرود این رقم عامل رشد GDP شودSince the onset of the pandemic, govts have deployed over $۱۲tn to mitigate impact of COVID-۱۹. New debt has less and less capacity to generate GDP growth @Commoditiesانتهای خبر

0
0