بورس۲۴
1400/12/24
15:23
شفاف سازی «حفاری» در خصوص خرید ساختمان

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت حفاری شمالدر خصوص خرید ساختمان برای دفتر مرکزی شفاف سازی نمود.

شفاف سازی «حفاری» در خصوص خرید ساختمان

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حفاری شمال اعلام نمود از آن جایی که نیاز به داشتن ساختمان برای دفتر مرکزی ضروری تشخیص داده شده این شرکت اقدام به خرید ساختمان نمود که در نظر است نقدینگی مورد نیاز برای انجام این مهم از محل فروش دارای مازاد شرکت ، دارایی های راکد و فروش ضایعات و دریافت تسهیلات تامین گردد.

حف
انتهای خبر

0
0