کارگزاری آبان
1401/02/12
09:52
📊#خدیزل اطلاعیه 1401/02/12 *بهمن دیزل* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید یک باب آپارتمان در قزوین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰...

📊#خدیزل


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲


*بهمن دیزل*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید یک باب آپارتمان در قزوین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح رویداد:خرید یک باب آپارتمان در قزوین بمبلغ ۴۹.۶۶۰میلیون ریال
انتهای خبر

0
0