بولتن اقتصادی
1399/09/05
09:45
نام‌نویسی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از امروز در پایگاه سنجش آموزش آغاز می‌شود. 🔹آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور قرار است 1...

نام‌نویسی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از امروز در پایگاه سنجش آموزش آغاز می‌شود.🔹آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور قرار است ۱۷ بهمن برگزار شود.

انتهای خبر

0
0