بتاسهم
1400/04/13
09:35
محموله های صادراتی #شپدیس بنا به قیمت های منتشره آیسیس با افزایش 60 دلاری در قیمت 370 دلار در هفته گذشته به فروش رسیده است. کارگزاری بانک صنعت و معدن

محموله های صادراتی #شپدیس بنا به قیمت های منتشره آیسیس با افزایش ۶۰ دلاری در قیمت ۳۷۰ دلار در هفته گذشته به فروش رسیده است.


کارگزاری بانک صنعت و معدنانتهای خبر

0
0