بورس۲۴
1401/04/04
19:59
نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعلام شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،فرابورس نمادهای مشمول ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی را اعلام کرد

نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعلام شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،پیرو اطلاعیه شماره ۳۶۶۱/الف/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱.۲۲ این شرکت، با موضوع «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، پس از بررسی های صورت گرفته طی شش ماه منتهی به ۱۴۰۱.۴.۱ ،نمادهای ارفع ،آریا، بجهرم،بکهنوج ،سپیدار، سرچشمه، شگویا، صبا، فجهان ،کگهر، لطیف ،وسپهر، ومهان مشمول بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۱ ضوابط مذکور می باشند.

فرابورس
انتهای خبر

0
0