نوآوران امین
1399/12/03
12:40
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (#غشهداب) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش...

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (#غشهداب)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۲۸.۳۱ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۹۳.۵۴ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


⭕️کاهش (۳.۷۴) درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0