کارگزاری آبان
1399/10/29
10:52
📢اعمال نرخ صفر مالیاتی منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات ایلنا - علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالی...

📢اعمال نرخ صفر مالیاتی منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات


ایلنا - علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:


اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط است.
انتهای خبر

0
0