بورس۲۴
1401/03/31
21:01
بورس ۲۴، حجم مبنای ۷۸ نماد از ۱۵۵ نماد پذیرش شده در فرابورس حذف شد.

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، حجم مبنای ۷۸ نماد از ۱۵۵ نماد پذیرش شده در فرابورس حذف شد.این نمادها شامل نمادهایی است که به طور متوسط بیش از ۱۵۰ درصد حجم مبنا معامله می شوند.

بورس 24، حجم مبنای ۷۸ نماد از ۱۵۵ نماد پذیرش شده در فرابورس حذف شد.

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، حجم مبنای ۷۸ نماد از ۱۵۵ نماد پذیرش شده در فرابورس حذف شد.این نمادها شامل نمادهایی است که به طور متوسط بیش از ۱۵۰ درصد حجم مبنا معامله می شوند.


نمادها شامل اعتلا، بپاس، بزاگرس، پخش، ثالوند، ثغرب، حگهر، ددانا، دماوند،سرچشمه، فروسیل، فغدیر، فگستر، کایزد، وآوا، و وگستر می باشد.


همچنین حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی «فرابورس۱ »و « فروی۱ »از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۴.۴ اعمال خواهد شد.


فرابورس
انتهای خبر

0
0