سیگنال یاب روزانه
1401/05/30
13:13
#بازار امروز 292 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم. ارزش معاملات خرد نیز 2600 میلیارد تومان بود.

#بازارامروز ۲۹۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم.ارزش معاملات خرد نیز ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0