بتاسهم
1399/11/08
01:03
#بالاس در دی 49 و اذر با درامد 75 میلیارد ریالی به جمع درامد 1068 میلیارد ریالی در 10ماهه رسیده است کل درامد سال قبل 1259 میلیارد ریال بود

#بالاس در دی ۴۹ و اذر با درامد ۷۵ میلیارد ریالی به جمع درامد ۱۰۶۸ میلیارد ریالی در ۱۰ماهه رسیده است کل درامد سال قبل ۱۲۵۹ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0