بورس امروز
1401/04/01
13:01
‌‌❇ واگذاری یک بلوک 36 درصدی از سوی خگستر 🔹ارزش پایه سهام قابل واگذاری در این مزایده 32 میلیارد و 267 میلیون ریال اعلام شده است که برای شرکت در مز...

❇ واگذاری یک بلوک ۳۶ درصدی از سوی خگستر🔹ارزش پایه سهام قابل واگذاری در این مزایده ۳۲ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال اعلام شده است که برای شرکت در مزایده متقاضیان باید ۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال را سپرده کنند.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0