بورس پلنر
1401/06/01
11:15
در گروه محصولات غذایی #غسالم پس از پشت سر گذاشتن حجم معامله 11 میلیونی در قیمت 3,054 ریال به سقف مجاز روزانه رسیده و هم اکنون با صف خرید بیش از 21 ...

در گروه محصولات غذایی #غسالم پس از پشت سر گذاشتن حجم معامله ۱۱ میلیونی در قیمت ۳,۰۵۴ ریال به سقف مجاز روزانه رسیده و هم اکنون با صف خرید بیش از ۲۱ میلیونی همراه است.۱۴۰۱/۶/۱@bourse_plannerانتهای خبر

0
0