حسین زمانی
1399/11/06
20:18
علی صحرایی: 💢‏طرح جداسازی بازارهای معاملاتی در بورس تهران نهایی شد و بزودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه بصورت یکپارچه اجرا میگردد. هدف این طر...

علی صحرایی:💢طرح جداسازی بازارهای معاملاتی در بورس تهران نهایی شد و بزودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه بصورت یکپارچه اجرا میگردد.


هدف این طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ ، بر سایر سهامداران بازار سرمایه است.💢در طرح مذکور حد نصاب تفکیک معاملات نهادها در دوبازار عادی و بلوکی بصورت ادواری بازبینی میشود و طی بازه های زمانی مشخص، اثربخشی این سازوکار ارتقاء خواهد یافت.انتهای خبر

0
0