کدال۳۶۰
1399/11/14
13:14
#لخانه #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت (سود سال جاری )- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت لوازم خانگ...

#لخانه


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت (سود سال جاری )- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت لوازم خانگی پارسشرح رویداد:


احتراما پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیری های صورت گرفته توسط سهامدارن و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۷۲۲/۵۹۰ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای ۴۴۸/۱۰۰/۱۰۰ سهم ، سرمایه ۴۴۸۱۰۰میلیون ریال ) در سال جاری بهازای هر سهم مبلغ ۱/۶۱۲ ریال می باشد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۳:۱۴:۴۷ (۷۱۹۰۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0