بولتن اقتصادی
1399/08/26
22:16
افزایش سقف صندوق های درآمد ثابت به ۵۰ هزار میلیارد حسن قالیباف اصل، سخنگوی شورای عالی بورس: در جلسه امشب مقرر شد که سقف صندوق های سرمایه گذاری بر...

افزایش سقف صندوق های درآمد ثابت به ۵۰ هزار میلیاردحسن قالیباف اصل، سخنگوی شورای عالی بورس:


در جلسه امشب مقرر شد که سقف صندوق های سرمایه گذاری بردرآمد ثابت از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.


در خصوص تغییر جزییات نصاب سهام در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز تصمیم گیری شد.


به این ترتیب، مصوب شد حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام، به #سهام_عدالت تخصیص یابد و حداقل اوراق دولتی در نصاب ها از ۱۰درصد به حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.


در این جلسه مصوب شد بانک مرکزی در امور صدور مجوز برای صندوق های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای مالی مرتبط با بانکها، تسریع و تسهیل کند.


همچنین امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق، فراهم و اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک ها نیز صادر شد.

انتهای خبر

0
0