بتاسهم
1399/12/04
11:56
بلوک #شصفها معامله شد و گویا پالایش نفت اصفهان #شپنا خریدار بلوک است .

بلوک #شصفها معامله شد و گویا پالایش نفت اصفهان #شپنا خریدار بلوک است .


انتهای خبر

0
0