سیگنال یاب روزانه
1401/02/26
12:53
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: فملی، فولاد، مدیریت، فخوز، ثشاهد، سهرمز، فاسمین 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: بپاس، شستا، شتران، شبندر، غکورش، قهکمت، وپاس...

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:فملی، فولاد، مدیریت، فخوز، ثشاهد، سهرمز، فاسمین🔸 بیشترین خروج پول حقیقی :بپاس، شستا، شتران، شبندر، غکورش، قهکمت، وپاسار

انتهای خبر

0
0