کارگزاری آبان
1399/08/18
08:19
📊#کپارس اطلاعیه 99/08/17 *کاشی پارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منته...

📊#کپارس


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۷


*کاشی پارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0