تکسهم ۹۸
1399/11/12
23:58
سهمایی که اوراق تبعی دارند، برای تاریخ های مشخص شده، بیمه شده اند. تاریخ سررسید سهم ها نزدیک شده و با قیمت های جاری، اختلاف قابل توجهی دارند .این ...

سهمایی که اوراق تبعی دارند، برای تاریخ های مشخص شده، بیمه شده اند. تاریخ سررسید سهم ها نزدیک شده و با قیمت های جاری، اختلاف قابل توجهی دارند .این شرکتها موظف هستند در تاریخ سررسید سهام دارندگان اوراق تبعی یا به عبارت دیگر بیمه نامه ها را به قیمت مشخص شده بخرند. اکثرا سهمای پایین صف خریدند از فردا بعنی سودهابی که میدند تضمین شده هست. اوراق تبعی قطعی و از فردا لازم الاجراست
#وپارس ۹۲٪ بالاتر از قیمت کنونی تا قیمت ۵۹۲۰ در تاریخ ۱۰ اسفند#ذوب ۶۳٪ بالاتر از قیمت کنونی تا


قیمت ۷۳۳۰ در ۲۴ اسفند#آبادا ۷۷٪ بالاتر از قیمت کنونی تا قیمت ۳۰۱۰۰ در تاریخ ۱۲ اسفند#ومعادن ۷۱٪ بالاتر از قیمت کنونی تا قیمت۱۹۰۸۰ در تاریخ ۱۹ بهمن#پترول ۴۱٪ بالاتر از قیمت کنونی تا قیمت۱۴۷۳۰ در تریخ ۱۵ بهمن#فارس ۳۹٪ بالاتر از قیمت کنونی تا


قیمت ۱۴۵۷۶ در ۱۳ اسفند#وغدیر ۶۲٪ بالاتر از قیمت کنونی تا


قیمت۱۷۳۸۰ در تاریخ ۱۶ اسفند#وبملت ۶۵٪ بالاتر از قیمت کنونی تا


قیمت۶۷۷۰ در تاریخ ۲۵ بهمن#خودرو ۴۰٪ بالاتر از قیمت کنونی تا


قیمت ۳۶۸۰ تاریخ ۲۲ بهمن

انتهای خبر

0
0