سهام بنیادی
1399/08/22
11:03
#همراه #آپدیت ۹۹/۸/۲۲ ✅ در آپدیت قبلی حد ضرر ۶۲۵۰ مشخص شده بود؛ با فعال شدن حد ضرر، تا سطح فعلی اصلاح کرده 📉واکنش مثبت به حمایت ۲۶۲۵ 🏴‍☠ حد ضرر ...

#همراه #آپدیت ۹۹/۸/۲۲✅ در آپدیت قبلی حد ضرر ۶۲۵۰ مشخص شده بود؛ با فعال شدن حد ضرر، تا سطح فعلی اصلاح کرده📉واکنش مثبت به حمایت ۲۶۲۵🏴☠ حد ضرر فعلی ۲۵۵۰📈 مقاومت اول در برگشت ۳۵۲۰🏁 اهداف ۴۷۴۰ و ۸۵۲‌۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0