سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/16
22:21
#عرضه_اولیه 💢 نماد: #بوعلی 💢 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 200 سهم 💢دامنه قیمت: از 39360 تا 41430 ریال 💢 زمان عرضه: چهارشنبه 1399.09.19 💢 برآور...

#عرضه_اولیه
💢 نماد: #بوعلی💢 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۲۰۰ سهم💢دامنه قیمت: از ۳۹۳۶۰ تا ۴۱۴۳۰ ریال💢 زمان عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹.۰۹.۱۹💢 برآورد مبلغ مورد نیاز: در حدود ۳۰۰ هزار تومان🎯انتهای خبر

0
0