تکسهم ۹۸
1400/12/22
19:26
خروجی فیلتر ها غپونه حجم مشکوک فیلتر احتمال جمع شدن صف فروش : سمایه- خکاوه- وآفری وسین حجم مشکوک شتولی حجم مشکوک گپارس حجم مشکوک وثوق حجم مشکو...

خروجی فیلتر ها


غپونه حجم مشکوکفیلتر احتمال جمع شدن صف فروش : سمایه- خکاوه- وآفریوسین حجم مشکوکشتولی حجم مشکوکگپارس حجم مشکوکوثوق حجم مشکوکگوهران حجم مشکوکخدیزل حجم مشکوککبافق حجم مشکوککاذر حجم مشکوکختراک حجم مشکوک احتمال زیاد خالی کردنبپیوند حجم مشکوکبخاور حجم مشکوکویسا حجم مشکوککوتاه مدت دوتا داخلش موند که یکیش بدرد نمیخوره فلوله هست که رشد زیادی کرده کیمیاتک هم هست که عرضه اولیه بوده اونم حسابی روش نیست
#کساپا پول هوشمند داره البته چند روز کار داره که میره برای بعد از عیدمیتونه تا حوالی ۱۲۵۰ رشد کنه دقیقا مثل فزرین هست اما تو پولبک میشه بهش ورود کرد در کل میتونه حدود بالای ۵۰درصد سود بده#کساپا ریزش بدی داشته و به نظرم میتونه جبران کنه اون ریزش بدش رو تا شب بررسی میکنم میزارمانتهای خبر

0
0