بورس۳۶۵
1399/09/06
20:33
دلار🔻 طلا🔻 سکه🔻 مسکن 🔻 خودرو 🔻 در حال حاضر با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور واقعا خودتان در این بازارها با این قیمت ها جهت کسب سود سرمایه گذاری ...

دلار🔻


طلا🔻


سکه🔻


مسکن 🔻


خودرو 🔻در حال حاضر با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور واقعا خودتان در این بازارها با این قیمت ها جهت کسب سود سرمایه گذاری میکنید؟؟تمام این بازار ها در روند نزولی هستند و اگر فشار تحریم ها کمتر شود و توافقی هم ایجاد شود حباب این بازار ها میترکد..خوشبینانه ترین سناریو در صورت توافق و کاهش تحریم ها برای این بازار ها مخصوصا مسکن رکود چند ساله و خواب سرمایه است و جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارند..#نظر_شخصیانتهای خبر

0
0