حس ششم
1400/06/29
08:56
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #مدیریت با حجم ۵۸ میلیون سهم #وساغربی با حجم ۲۰ میلیون سهم #وسقم با حجم ۱۷ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۱۴ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#مدیریت با حجم ۵۸ میلیون سهم


#وساغربی با حجم ۲۰ میلیون سهم


#وسقم با حجم ۱۷ میلیون سهم


#وسصفا با حجم ۱۴ میلیون سهم


#داراب با حجم ۱۳ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0