پایگاه خبری انتخاب
1399/09/04
18:46
روحانی: 🔹 در جهت تامین سلامت مردم ، هم از توان داخلی بهره خواهیم برد هم اقدامات خرید واکسن از کشورهای خارجی را انجام می دهیم 🔹 ردیابی مبتلایان با...

روحانی:


🔹 در جهت تامین سلامت مردم ، هم از توان داخلی بهره خواهیم برد هم اقدامات خرید واکسن از کشورهای خارجی را انجام می دهیم🔹 ردیابی مبتلایان باید با قدرت انجام گیردجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SYD


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0