کارگزاری آبان
1401/03/28
08:54
📈صف خرید وسالت 179 میلیون سهم خمحور 92 میلیون سهم وگستر 52 میلیون سهم داراب 44 میلیون سهم خبنیان 29 میلیون سهم

📈صف خرید


وسالت ۱۷۹ میلیون سهم


خمحور ۹۲ میلیون سهم


وگستر ۵۲ میلیون سهم


داراب ۴۴ میلیون سهم


خبنیان ۲۹ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0