تحلیل برای سود
1400/05/30
20:54
تعاونی‌های کشاورزی هم خواستار حذف رانت ارز 4200 تومانی شدند 📌قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: درخواست تعاونی‌های کشاورزی حذف رانت ایجادش...

تعاونی‌های کشاورزی هم خواستار حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند📌قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: درخواست تعاونی‌های کشاورزی حذف رانت ایجادشده از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جمع نشود، فساد هم جمع نمی‌شود.

انتهای خبر

0
0