بتاسهم
1400/01/08
10:38
#فاسمین در اسفند فروش 162 میلیارد ریالی را ثبت کرد و با موجودی بیش از 20 هزار تنی به سال 1400 رفت . کل سال 99 شرکت به فروش 16518 میلیارد ریالی...

#فاسمین در اسفند فروش ۱۶۲ میلیارد ریالی را ثبت کرد و با موجودی بیش از ۲۰ هزار تنی به سال ۱۴۰۰ رفت . کل سال ۹۹ شرکت به فروش ۱۶۵۱۸ میلیارد ریالی رسیده است .


انتهای خبر

0
0