کدال۳۶۰
1399/08/18
14:29
#غشاذر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی ...

#غشاذر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۴:۲۹:۴۹ (۶۸۹۹۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0