بتاسهم
1401/02/21
18:01
#حفاری با سرمایه جدید12ماهه 280 و 9ماهه 304 ریال سود داشته است سهم در 6ماهه 166 ریال اعلام کرده بود . سهم 6ماهه 1871 میلیارد ریال سود عملیا...

#حفاری با سرمایه جدید۱۲ماهه ۲۸۰ و ۹ماهه ۳۰۴ ریال سود داشته است سهم در ۶ماهه ۱۶۶ ریال اعلام کرده بود .


سهم ۶ماهه ۱۸۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۹۶ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۹ماهه سود عملیاتی ۳۴۵۰ و سود خالص ۲۷۴۰ میلیارد ریال بود و در سرفصل سایر درآمدها ۲۸۹۴ میلیارد ریال درامد شناسایی کرده است


حالا در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۳۳۷۰ وسود خالص ۲۵۲۴ میلیارد ریال شده و از نظر عملیاتی با شناسایی ۳۴۳۱ میلیارد ریال هزینه سود عملیاتی را کاهش دادانتهای خبر

0
0