کارگزاری سهام بارز
1401/03/23
09:51
#بفجر بفجر پس از اندکی استراحت زمانی در قیمت ، حالا در حال شکست سقف کانال بلند مدت خود است . در صورت تثبیت امروز قیمت بالای 1920 تومان ،اهداف کوتا...

#بفجر


بفجر پس از اندکی استراحت زمانی در قیمت ، حالا در حال شکست سقف کانال بلند مدت خود است . در صورت تثبیت امروز قیمت بالای ۱۹۲۰ تومان ،اهداف کوتاه مدت قیمت ۲۰۵۰ و سپس در ۲۲۵۰ تومان قرار دارند .
انتهای خبر

0
0