بورس پرس
1399/08/18
00:00
گام دوم افزایش سرمایه شرکت بیمه ای از دو محل سود انباشته و اندوخته

شرکت بیمه ای حاضر در فرابورس از تصمیم هیات مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان ۴۳ درصد از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت بیمه سامان که طی معاملات شنبه با افت ۱.۲ درصدی قیمت سهام و صف فروش روبرو بوده از تصمیم هیات مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان ۴۳ درصد خبر داد.
بر این اساس، "بساما" پیرو تصمیمات مجمع فوق العاده ۲۵ دی سال گذشته مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از ۱۵۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از ۱۷۵ به ۲۵۰ میلیارد تومان اقدام کند.
تامین مالی این شرکت حاضر در بازار اول معاملات فرابورس در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال می شود تا صرف ارتقای رتبه توانگری مالی ،افزایش سطح و محدوده حضور در هریک از زمینه های بیمه گری ، افزایش میزان قبول ریسک و یا نگهداری ، توسعه حجم فعالیت در سایر زمینه ها غیر بیمه ای بر اساس اساسنامه مصوب ، افزایش فعالیت سرمایه گذاری، تحصیل اموال و دارایی های مورد نیاز برای توسعه فعالیت ها، گسترش شبکه فروش و تعدد شعب به اتکای توان مالی، توانمند سازی شبکه فروش و تجهیز آنها با منابع مکفی شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
انتهای خبر

0
0