پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
10:57
♦️آیا دولت پیش شرطی برای مذاکره احتمالی با آمریکا در قالب برجام تعیین کرده؟ واعظی:‌ 🔹باید شرایط را به قبل از دولت ترامپ برگردانند جزئیات در👇👇 ent...

♦️آیا دولت پیش شرطی برای مذاکره احتمالی با آمریکا در قالب برجام تعیین کرده؟واعظی:


🔹باید شرایط را به قبل از دولت ترامپ برگردانندجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VE۰


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0