کارگزاری سهام بارز
1399/09/03
02:07
#وپارس ✅بررسی نمودار روزانه وپارس: ✍قیمت سهم پس از افت چند ماه قبل، چند روزی است از روند نزولی خارج و میتواند درون کانال رگرسیون صعودی سالانه خود...

#وپارس✅بررسی نمودار روزانه وپارس:✍قیمت سهم پس از افت چند ماه قبل، چند روزی است از روند نزولی خارج و میتواند درون کانال رگرسیون صعودی سالانه خود رشد کند.📈مقاومت های پیش رو محدوده های ۴۷۰ تا ۵۰۰ و همچنین در صورت عبور از این محدوده ، سطوح محدوده ۶۰۰ و ۶۸۰ تومان میتوانند باشند.
انتهای خبر

0
0