پایگاه خبری انتخاب
1400/05/25
20:25
وضعیت وخیم کرونا در مشهد؛ دانشگاه علوم پزشکی: 🔹 از پاندمی کرونا عبور کرده‌ایم و به سونامی رسیده‌ایم 🔹هیچ اورژانسی جوابگوی حجم زیاد بیماران نیست ...

وضعیت وخیم کرونا در مشهد؛دانشگاه علوم پزشکی:


🔹 از پاندمی کرونا عبور کرده‌ایم و به سونامی رسیده‌ایم🔹هیچ اورژانسی جوابگوی حجم زیاد بیماران نیستجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eib


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0