موج مثبت Positive Wave
1399/10/07
09:01
👆 #آریان سنگین ترین صف خرید بازار رو دارد در حال حاضر قیمت #آریان 1845 قیمت #وخارزم 1050 تومان #آریان و #وخارزم در میان مدت، قیمت این دو سهم یک...

👆#آریان سنگین ترین صف خرید بازار رو دارددر حال حاضر قیمت #آریان ۱۸۴۵ قیمت #وخارزم ۱۰۵۰ تومان#آریان و #وخارزم در میان مدت، قیمت این دو سهم یکی خواهند شد، از طرفی این دو سهم همبستگی ۱ به ۱ هم دارند.#وخارزم سهامدار #آریان هم می باشد


@Waveplus

انتهای خبر

0
0