بورس۲۴
1400/10/07
12:11
تغییرات پرتفوی «خبهمن» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گروه بھمن آذرماه سودی نداشته و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۹۰۴۱ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۵۸۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0