همفکران
1399/10/09
12:09
#خبرهای_موثر 📌نیکزاد: نامه ریس جمهور مبنی بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰به مجلس تقدیم کرد نایب ریس مجلس: با توجه به اعتراضاتی که نمایندگان به نحوه تنظیم ...

#خبرهای_موثر📌نیکزاد: نامه ریس جمهور مبنی بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰به مجلس تقدیم کردنایب ریس مجلس:


با توجه به اعتراضاتی که نمایندگان به نحوه تنظیم بودجه داشتند ریس جمهور نامه ای مبنی بر اصلاح بودجه به مجلس ارسال نمود که برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق بودجه ارایه می شود.

انتهای خبر

0
0