نوآوران امین
1401/05/30
20:16
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر(#قپیرا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 48 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1...

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر(#قپیرا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۸۰۸,۷۰۲ میلیون ریال به مبلغ ۷,۱۰۹,۱۷۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۴۱۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0